Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Ths.Nguyễn Thị Phương Thanh

Phó trưởng ban

Cử nhân Toán _ Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sỹ Quản lý giáo dục _ Trường Đại học Giáo dục

 

Tel:(04)-6266 2346

email: ntpt@huph.edu.vn

CN.Vũ Thu Hà

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

email: vth@huph.edu.vn

CN. Cao Hữu Quang

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

email: chq@huph.edu.vn

CNTrương Thanh Thúy 

Chuyên viên

Cử nhân kinh tế, Đại học Thương Mại Hà Nội

Tel: 04 6 266 2330

email: ttt@huph.edu.vn