TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG KHẢO THÍ-ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nhân sự ban khảo thí và đảm bảo chất lượng

 

Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Ths.Nguyễn Thị Phương Thanh

Phó trưởng ban

Cử nhân Toán _ Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sỹ Quản lý giáo dục _ Trường Đại học Giáo dục

 

Tel:(04)-6266 2346

email: ntpt@huph.edu.vn

CN.Võ Thị Thúy Hà

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y Hà Nội

 

Tel:(04)-6266 2346

email: vtth@huph.edu.vn

CN. Cao Hữu Quang

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế Công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

email: chq@huph.edu.vn

CNTrương Thanh Thúy 

Chuyên viên

Cử nhân kinh tế, Đại học Thương Mại Hà Nội

Tel: 04 6 266 2330

email: ttt@huph.edu.vn