CN.Võ Thị Thúy Hà

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân Y tế Công cộng
  • Experience
  • Email
CN.Võ Thị Thúy Hà

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y Hà Nội

 

Tel:(04)-6266 2346

email: vtth@huph.edu.vn