1. Trường ĐHYTCC đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

  Ngày 22/3/2016, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) chính thức vượt qua đợt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng các  trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network 

 2. Trường ĐHYTCC đạt chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á - AUN cho chương trình ĐT Cử nhân Y tế công cộng

  Ngày 04/05/2018 vừa qua, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã chính thức nhận được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định của mạng lưới các t

 3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện đạt chuẩn kiểm định các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA)

  Ngày 24/01/2017 vừa qua Trường Đại học Y tế công cộng đã chính thức vượt qua đợt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng các  trường đại học Đông Nam Á (ASEAN Unive

 4. Danh sách giảng viên/cán bộ/học viên tham gia phỏng vấn ngày 18-20/1/2016 đánh giá chương trình Ths YTCC theo chuẩn AUN
 5. Quality program AUN- QA standards evaluation training organized by Hanoi School of Public Health

  On 28 October, 2014, the training of quality program AUN- QA standards evaluation was organized by EXAMINATION AND QUALITY ASSURANCE SECTION, HSPH.

 6. The training of quality program AUN- QA standards evaluation

  On 28 October, 2014, the training of quality program AUN- QA standards evaluation was organized by EXAMINATION AND QUALITY ASSURANCE SECTION, HSPH.

 7. Tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN- QA

  Sáng ngày 28/10/2014, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Y tế công cộng) đã tổ chức buổi tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN.