Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương

Giám đốc Trung tâm

Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe môi trường 

Tel:(04)-6266 2346

email: lth@huph.edu.vn

Ths.Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên

Cử nhân Toán _ Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sỹ Quản lý giáo dục _ Trường Đại học Giáo dục

 

Tel:(04)-6266 2346

email: ntpt@huph.edu.vn

CN. Đồng Thị Hoài Thu

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

email: dtht2@huph.edu.vn

 

CN. Vũ Ngọc Diệp

Chuyên viên

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thương Mại

Tel:(04)-6266 2346

email: vnd@huph.edu.vn

 

CN. Đặng Thị Khuyên

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế Công cộng

Tel:(04)-6266 2346

email: dtk@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế Công cộng

Tel:(04)-6266 2346

email: nttl1@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

Cử nhân Luật _ Trường Đại họcLuật Hà Nội

Tel:(024)-6266 2346

email: nth17@huph.edu.vn

CN. Cao Hữu Quang

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế Công cộng

Tel:(04)-6266 2346

email: chq@huph.edu.vn