CN. Đặng Thị Khuyên

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email
CN. Đặng Thị Khuyên

Chuyên viên

Cử nhân Y tế công cộng _ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tel:(024)-6266 2346

email: dtk@huph.edu.vn