Danh sách thi hết môn Ký sinh trùng (LT) lớp ThSKTXNYH1-1B học kỳ II năm học 2020-2021 ngày 23/05/2021