Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường ĐH Y tế công cộng