Trung tâm Đảm Bảo Chất Lượng và Khảo Thí

Phòng A106 - Trường ĐH Y tế Công cộng - 1A đường Đức Thắng, Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà nội
Điện thoại:02462662346
Email: 
dbcl@huph.edu.vn