Ban Khảo Thí Và Đảm Bảo Chất Lượng

Phòng A1.5 - Trường ĐH Y tế Công cộng - 138 Giảng Võ - Ba Đình - Hà nội
Điện thoại:0462662346
Email: 
dbcl@huph.edu.vn