CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG

(Ban hành kèm theo quyết định số: 76/QĐ – YTCC của Hiệu trưởng

trường Đại học Y tế công cộng ngày 23 tháng 1 năm 2013)

 

 

Tên ngành đào tạo: Cử nhân Y tế công cộng (Bachelor of Public Health)

 

Tình độ đào tạo: Đại học

 

Yêu cầu về kiến thức:

 

 • Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho Y tế công cộng,
 • Trình bày được các nguyên lý và khái niệm cơ bản về y tế công cộng,
 • Trình bày được cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng,
 • Trình bày được các yếu tố quyết định sức khỏe,
 • Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và nghiên cứu khoa học,
 • Nắm vững chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

 

Yêu cầu về kỹ năng:

 • Xác định các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.
 • Xác định được các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng và đưa ra những chiến lược và biện pháp giải quyết thích hợp.
 • Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.
 • Theo dõi và tham gia đánh giá được việc thực hiện các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng.
 • Giám sát, phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng.
 • Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.
 • Kỹ năng nghiên cứu khoa học

Yêu cầu về thái độ:

 • Nhận thức được tầm quan trọng của các nguyên lý Y tế công cộng.
 • Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
 • Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.
 • Trung thực và khách quan, có tinh thần ham học, vượt khó khăn, tự học vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 

Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, các Vụ, cục Bộ Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, Sở y tế/ các Trung tâm y tế và cơ sở y tế khác có liên quan đến y tế công cộng và y học dự phòng. Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Y tế công cộng, Y học dự phòng.

 

Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Y tế công cộng có thể tiếp tục học các loại hình sau:

- Thạc sỹ Y tế công cộng

- Tiến sỹ Y tế công cộng

- Chuyên khoa cấp I YTCC và YHDP

- Chuyên khoa cấp II YTCC và YHDP

 

Quyết định Về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Cử nhân Y tế công cộng