CN. Đồng Thị Hoài Thu

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân Y tế Công cộng
  • Experience
  • Email
CN. Đồng Thị Hoài Thu

Chuyên viên

Cử nhân Y tế Công cộng _ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tel:(04)-6266 2346

Email: dtht2@huph.edu.vn