CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email
CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu

Chuyên viên

Cử nhân Y tế công cộng _ Trường Đại học Y tế công cộng

 

Tel:(024)-6266 2346

email: nttl1@huph.edu.vn