Ths.Nguyễn Thị Phương Thanh

  • Job
    Phó giám đốc
  • Specialized
    Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Experience
  • Email
Ths.Nguyễn Thị Phương Thanh

Phó giám đốc Trung tâm

Cử nhân Toán _ Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sỹ Quản lý giáo dục _ Trường Đại học Giáo dục

 

Tel:(024)-6266 2346

email: ntpt@huph.edu.vn